Matematyka

Matematyka Pazdro. Podręcznik do liceum i technikum klasa 1. Zakres podstawowy (Podręcznik, OE Pazdro)

Na poniższym rysunku przedstawione są wykresy 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Na poniższym rysunku przedstawione są wykresy

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

a) 

Funkcja jest rosnąca w przedziale:

`<-6,-3>`

Funkcja jest malejąca w przedziale:

`<-1,3)`

Funkcja jest stała w przedziale:

`<-3,-1)`

b)

Funkcja jest malejąca w każdym z przedziałów:

`<-oo,-3>,<-2,+oo)`

c)

Funkcja jest malejąca w przedziale:

`(-oo,3>`

Funkcja jest stała w przedziale:

`<3,4>`

d)

Funkcja jest malejąca w każdym z przedziałów:

`(-4,-2>, (2,6)`

Funkcja jest stała w przedziale:

`<-2,2)`

 

Funkcje monotoniczne to takie, które w całej swojej dziedzinie są nierosnące (malejące lub stałe) lub niemalejące (rosnące lub stałe).

Funkcje monotoniczne:

3)h(x)- w pewnym podzbiorze dziedziny jest malejąca, a w pewnym stała- zatem jest nierosnąca

4)j(x)- w pewnym podzbiorze dziedziny jest malejąca, a w pewnym stała- zatem jest nierosnąca

 

Pewnie masz wątpliwości co do funkcji g(x)(wykres 2), ponieważ na pierwszy rzut oka wygląda ona na funkcję malejącą. Gdy wczytasz się jednak w definicję funkcji malejącej (strona 231) zauważysz, że dla dowolnych argumentów x1 i x2, takich, że x1<x2, wartości muszą zachowywać nierówność f(x1)>f(x2).

Weźmy dwa dowolne argumenty :

`x_1=-3`

`x_2=-2`

Odczytajmy z wykresu wartości przyporządkowane tym argumentom

`f(x_1)=f(-3)=2`

`f(x_2)=f(-2)= 4`

`f(x_2)>f(x_1)`         niezgodność z definicją

 

DYSKUSJA
user profile image
ala

5 maja 2018
Dzieki za pomoc!
user profile image
Michalina

15 listopada 2017
Dzieki za pomoc
user profile image
Nina

30 września 2017
Dziękuję :)
user profile image
Dagmara

21 września 2017
dzięki!
Informacje
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

19782

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie