Matematyka

Przekształć układy równań tak, aby wyznaczyć x z pierwszego równania 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przekształć układy równań tak, aby wyznaczyć x z pierwszego równania

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`I.`

`{(4x+10y=32\ \ \ |:4),(-3x-y=5):}`

`{(x+2.5y=8\ \ \ |-2.5y), (-3x-y=5):}`

`{(x=8-2.5y), (-3x-y=5):}`

 

 

`II.`

`{(3x-4y=5\ \ \ |:3), (-2x+9y=6):}`

`{(x-4/3y=5/3\ \ \ |+4/3y), (-2x+9y=6):}`

`{(x=5/3+4/3y), (-2x+9y=6):}`

 

 

`III.`

`{(1/2x+2y=3\ \ \ |*2), (7x+y=7):}`

`{(x+4y=6\ \ \ |-4y), (7x+y=7):}`

`{(x=6-4y), (7x+y=7):}`

 

 

`IV.`

`{(0.2x+1.6y=-3.4\ \ \ |*5), (0.5x+0.8y=3.6):}`

`{(x+8y=-17\ \ \ |-8y), (0.5x+0.8y=3.6):}`

`{(x=-17-8y), (0.5x+0.8y=3.6):}`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie