Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2011

Obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Podstawą ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest sześciokąt foremny. Jeśli jego obwód to 36 cm, to długość boku tego sześciokąta wynosi:

`36 \ "cm":6=6 \ "cm"` 

Ścianami bocznymi tego ostrosłupa są trójkąty równoramienne, stąd jeśli obwód takiej ściany wynosi 16 cm, a podstawa (ponieważ pokrywa się z krawędzią podstawy) ma długość 6 cm, to możemy wyznaczyć długość jej ramienia (krawędź boczną ostrosłupa) poprzez sporządzenie równania:

`6 \ "cm"+x+x=16 \ "cm" \ \ \ |-6 \ "cm"` 

`2x=10 \ "cm" \ \ \ |:5` 

`x=5 \ "cm"`   

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczamy wysokość ściany bocznej.

`(3 \ "cm")^2+h^2=(5 \ "cm")^2` 

`9 \ "cm"^2+h^2=25 \ "cm"^2 \ \ \ \ |-9 \ "cm"^2` 

`h^2=16 \ "cm"^2 \ \ \ \ |sqrt` 

`h=4 \ "cm"` 

Na pole powierzchni bocznej składają się pola sześciu trójkątów równoramiennych o podstawie 6 cm i wysokości 4 cm.  

`P_b=6*1/strike2^1*strike6^3 \ "cm"*4 \ "cm"=ulul(72 \ "cm"^2)` 

Na pole podstawy składają się pola sześciu trójkątów równobocznych o boku 6 cm.

`P_p=6*((6 \ "cm")^2*sqrt3)/4=6*(36sqrt3 \ "cm"^2)/4=6*9sqrt3 \ "cm"^2=54sqrt3 \ "cm"^2`  

`P_c=72 \ "cm"^2+54sqrt3 \ "cm"^2=ulul(18(4+3sqrt3) \ "cm"^2)`