Matematyka

Zakład pana Wojciecha produkuje kostkę brukową. Jedna 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Zakład pana Wojciecha produkuje kostkę brukową. Jedna

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie

Obliczmy objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 8 cm i wysokości 10 cm.

`P_p=strike6^3*((8 \ "cm")^2sqrt3)/strike4^2=3*(64sqrt3 \ "cm"^2)/2=3*32sqrt3 \ "cm"^2=96sqrt3 \ "cm"^2` 

`V=P_p*H=96sqrt3 \ "cm"^2*10 \ "cm"=960sqrt3 \ "cm"^3~~960*1,73 \ "cm"^3=1662,77 \ "cm"^3=0,00166277 \ "m"^3` 

Objętość tysiąca kostek brukowych:

`V=1000*0,00166277 \ "m"^3=1,66277 \ "m"^3`   

Gęstość 2500 kg/m3 mówi nam, że 1 m3 materiału waży 2500 kg. Tym samym 1,66277 m3 materiału będzie ważyło 1,66277 razy więcej niż 1 m3 materiału.

`1,66277*2500 \ "kg"=4156,925 \ "kg"=4,156925 \ "t"~~4,157 \ "t" ` 

Odpowiedź:

Tysiąc kostek brukowych waży w przybliżeniu 4,157 tony.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3634

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie