Matematyka

Policzmy to razem 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz obwód trójkąta. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Przypomnijmy sobie, jakie są zależności pomiędzy bokami w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych 30°,60° i 45°,45°.

`a) \ \ a=14 \ "cm"` 

`2a=2*14 \ "cm"=28 \ "cm"` 

`asqrt3 \ "cm"=14sqrt3 \ "cm"` 

`O=14 \ "cm"+28 \ "cm"+14sqrt3 \ "cm"=(42+14sqrt3) \ "cm"` 

`b) \ \ asqrt3=30 \ "cm" \ \ \ \ |:sqrt3`  `a=30/sqrt3 \ "cm"=30/sqrt3*sqrt3/sqrt3 \ "cm"=(30sqrt3)/3 \ "cm"=10sqrt3 \ "cm"` 

`2a=2*10sqrt3 \ "cm"=20sqrt3 \ "cm"` 

`O=30 \ "cm"+10sqrt3 \ "cm"+20sqrt3 \ "cm"=30 \ "cm"+30sqrt3 \ "cm"=(30+30sqrt3) \ "cm"` 

`c) \ \ a=16 \ "cm"`  `asqrt2=16sqrt2 \ "cm"` 

`O=16 \ "cm"+16 \ "cm"+16sqrt2 \ "cm"=32 \ "cm"+16sqrt2 \ "cm"`   

`d) \ \ asqrt2=20 \ "cm" \ \ \ \ |sqrt2` 

`a=20/sqrt2*sqrt2/sqrt2 \ "cm"=(20sqrt2)/2 \ "cm"=10sqrt2 \ "cm"` 

`O=20 \ "cm"+10sqrt2 \ "cm"+10sqrt2 \ "cm"=20 \ "cm"+20sqrt2 \ "cm"=(20+20sqrt2) \ \ "cm"`   

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6863

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie