Matematyka

Posługując się tabelą wartości funkcji trygonometrycznych 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Posługując się tabelą wartości funkcji trygonometrycznych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Układamy zależności trygonometryczne dotyczące kątów α,ß,δ,γ.

Obliczanie w tym zadaniu z twierdzenia Pitagorasa brakujących długości boków w danych trójkątach prostokątnych nie jest konieczne, jeśli dobierzemy sobie taką zależność trygonometryczną, do której obliczenia mamy wszystkie potrzebne boki.

W pierwszym trójkącie znamy długości przyprostokątnych w tym trójkącie- można więc obliczyć tangens kąta α ( do obliczenia tangensa jakiegoś kąta w prostokącie potrzebujemy tylko długości jego przyprostokątnych).

Odczytujemy z tablic na stronie 290 wartość kąta, dla którego tanges wynosi 1,4

 

Z sumy miar kątów w trójkącie obliczamy miarę kąta ß.

 

W drugim trójkącie:

Odczytujemy z tablic na stronie 290 wartość kąta, dla którego sinus wynosi 0,6

 

 

 

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326729621
Autor rozwiązania
user profile

Monika

23014

Nauczyciel

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom