Matematyka

Dana jest funkcja f(x)= x²-9, której dziedzinę 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Dana jest funkcja f(x)= x²-9, której dziedzinę

18
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Podstawiamy do wzoru funkcji losowo wybrane argumenty. Obliczamy wartości im przyporządkowe i na podstawie tego wybieramy argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość dodatnią, ujemną, zero.

`f(-3)=(-3)^2-9`

`f(-3)=9-9`

`f(-3)=9`

 

`f(-2)=(-2)^2-9`

`f(-2)=4-9`

`f(-2)=(-5)`

 

`f(0)=0^2-9`

`f(0)=(-9)`

 

`f(1)=1^2-9`

`f(1)=1-9`

`f(1)=(-8)`

 

`f(2)=2^2-9`

`f(2)=4-9`

`f(2)=(-5)`

 

`f(3)=3^2-9`

`f(3)=9-9`

`f(3)=0`

 

`f(4)=4^2-9`

`f(4)=16-9`

`f(4)=7`

 

`f(5)=5^2-9`

`f(5)=25-9`

`f(5)=16`

 

a)

Dla argumentów 0, 1.

 

b)

Dla argumentów 4, 5.

 

c)

Dla argumentów -3, 3.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1630

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie