Matematyka

Policzmy to razem 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Oszacuj średnią arytmetyczną dla wyników testu 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oszacuj średnią arytmetyczną dla wyników testu

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

Bierzemy średnią każdego przedziału i mnożymy ją przez liczbę prac.

 

`(5+0)*1/2*6=` `5*3=15` 

`(10+6)*1/2*12=16*6=96` 

`(15+11)*1/2*17=13*17=221` 

`(16+20)*1/2*23=18*23=414` 

`(25+21)*1/2*21=23*21=483` 

`(26+30)*1/2*19=28*19=532` 

`(31+35)*1/2*14=33*14=462` 

`(36+40)*1/2*8=76*4=304`   

 

 

Dodajemy wszystkie tak otrzymane wyniki i dzielimy przez liczbę prac - w ten sposób szacujemy średnią. 

`(15+96+221+414+483+532+462+304)/(6+12+17+23+21+19+14+8)=` `2527/120~~21,06` 

 

Mamy 120 wszystkich wyników, więc mediana to średnia sześćdziesiątego i sześćdziesiątego pierwszego wyniku.

Wyniki od pierwszego do szóstego są w przedziale 0-5

Wyniki od siódmego do osiemnastego są w przedziale 6-10

Wyniki od dziewiętnastego do trzydziestego piątego są w przedziale 11-15

Wyniki od trzydziestego szóstego do pięćdziesiątego ósmego są w przedziale 16-20

Wyniki od pięćdziesiątego dziewiątego do siedemdziesiątego dziewiątego są w przedziale 21-25, więc mediana także leży w tym przedziale. 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie