Matematyka

Na wykresie poniżej przedstawiono ... 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na wykresie poniżej przedstawiono ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

a) Jedna krateczka na osi poziomej odpowiada 2 minutom, czyli lot balonem trwał 44 minuty. 

b) Maksymalna wysokość jaką osiągnął balon to 30 m. 

c) W 14 minucie balon był na wysokości mniejszej niż 25 m. 
W 34 minucie balon był na wysokości większej niż 25 m. 

Zatem balon był wyżej w 34 minucie lotu. 


d) Balon był na wysokości 23 m 4 razy. 


e) Na podstawie wykresu można obliczyć drogę jaką pokonał balon. 

Jeżeli w 12 minucie balon był na wysokości 25 m, to pokonał on drogę o długości 25 m. 
Pomiędzy 12 minutą a 16 minutą balon z wysokości 25 m opadł na wysokość 20 m, czyli w tym czasie pokonał 5 m. 
Droga pokonana przez balon jest więc sumą długości odcinków pokonanych przez balon. 


Potrafimy obliczyć drogę pokonaną przez balon oraz znamy długość trwania lotu balonu, zatem możemy obliczyć średnią predkość balonu, która jest ilorazem drogi i czasu. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie