Matematyka

Policzmy to razem 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do punktów 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do punktów

23
 Zadanie

24
 Zadanie
25
 Zadanie
26
 Zadanie
27
 Zadanie

a) Dwa punkty są symetryczne względem osi x, jeśli ich pierwsze współrzędne są takie same, a drugie współrzędne są liczbami przeciwnymi. 

`A'=(-3,-1)`

`B'=(4,-6)`

`C'=(-2,5)`

 

b) Dwa punkty są symetryczne względem osi y, jeśli ich pierwsze współrzędne są liczbami przeciwnymi, a drugie współrzędne są jednakowe. 

`A'=(3,1)`

`B'=(-4,6)`

`C'=(2,-5)`

 

c) Dwa punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych, jeśli odpowiadające sobie współrzędne są liczbami przeciwnymi. 

`A'=(3,-1)`

`B'=(-4,-6)`

`C'=(2,5)`

 

d) Dwa punkty są symetryczne względem prostej y=x, jeśli współrzędna x pierwszego punktu jest równa współrzędnej y drugiego punktu oraz współrzędna y pierwszego punktu równa jest współrzędnej x drugiego punktu. 

`A'=(1,-3)`

`B'=(6,4)`

`C'=(-5,-2)`

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

12-11-2017
dzieki!
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie