Matematyka

W trójkącie równoramiennym długość podstawy stanowi 120% długości ramienia 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

W trójkącie równoramiennym długość podstawy stanowi 120% długości ramienia

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Oznaczmy:

x - długość ramienia (w cm)

120%x=1,2x - długość podstawy (w cm)

 

Najpierw obliczymy wysokość tego trójkąta, w zależności od x, korzystając z twierdzenia Pitagorasa: 

`(0,6x)^2+h^2=x^2` 

`0,36x^2+h^2=x^2\ \ \ |-0,36x^2` 

`h^2=0,64x^2` 

`h=sqrt(0,64x^2)=0,8x` 

 

Możemy teraz w "tradycyjny" sposób obliczyć pole trójkata ABC - jako połowę iloczynu długości przekątnych

`P_(DeltaABC)=1/2*1,2x*0,8x=`  `0,6x*0,8x=0,48x^2` 

 

 

Trójkąt ABC możemy także podzielić na trzy trójkąty (AOB, BOC, COA), wysokością każdego z tych trójkątów jest promień okręgu wpisanego w trójkąt ABC. 

 

Policzmy teraz pole trójkąta ABC jako sumę pól tych trzech trójkątów: 

`P_(DeltaABC)=1/2*3*1,2x+1/2*3*x+1/2*3*x=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =1,8x+1,5x+1,5x=4,8x` 

 

Teraz możemy porównać uzyskane dzięki dwóm sposobom pola:

`0,48x^2=4,8x\ \ \ |:xne0` 

`0,48x=4,8\ \ \ |:0,48` 

`x=4,8:0,48=480:48=10\ cm` 

`1,2x=1,2*10\ cm=12\ cm` 

 

 

`P_(DeltaABC)=0,48x^2=0,48*10^2=0,48*100=48\ cm^2` 

`O_(DeltaABC)=12\ cm+10\ cm+10\ cm=32\ cm`    

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie