Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`a)\ (4x+8)*(3x-9)/4=` `(x+2)*strike4*(3x-9)/strike4=` 

`\ \ \ =(x+2)(3x-9)=` `x(3x-9)+2(3x-9)=` 

`\ \ \ =3x^2-9x+6x-18=` `3x^2-3x-18` 

 

`b)\ (9-4x)/2*(-9-4x)=` `1/2*(9-4x)*(-1)*(9+4x)=` 

`\ \ \ =-1/2*(9-4x)(9+4x)=` `-1/2*(9^2-(4x)^2)=` 

`\ \ \ =-1/2(81-16x^2)=` `-81/2+8x^2` 

 

`c)\ (7x-2y)*(2y+7x)/8=` `(7x-2y)*(7x+2y)*1/8=` 

`\ \ \ =((7x)^2-(2y)^2)*1/8=` `(49x^2-4y^2)*1/8=` 

`\ \ \ =49/8x^2-1/2y^2` 

 

`d)\ (5x+30)/4*(16x+24)/5=` `(strike5(x+6))/strike4*(strike4(4x+6))/strike5=` 

`\ \ \ =(x+6)(4x+6)=` `x(4x+6)+6(4x+6)=` 

`\ \ \ =4x^2+6x+24x+36=` `4x^2+30x+36` 

 

`e)\ (x^2-x+3)*(x+1)/3=` `(x^2-x+3)*(x+1)*1/3=` 

`\ \ \ =[(x^2-x+3)*x+(x^2-x+3)*1]*1/3=` 

`\ \ \ =[x^3-x^2+3x+x^2-x+3]*1/3=` 

`\ \ \ =[x^3+2x+3]*1/3=` `1/3x^3+2/3x+1` 

 

`f)\ (x^3+2x-6)*(x+y)/2=` `(x^3+2x-6)*(x+y)*1/2=` 

`\ \ \ =[(x^3+2x-6)*x+(x^3+2x-6)*y]*1/2=` 

`\ \ \ =[x^4+2x^2-6x+x^3y+2xy-6y]*1/2=` 

`\ \ \ =1/2x^4+x^2-3x+1/2x^3y+xy-3y`