Matematyka

Sprawdź, czy punkty leżą na jednej prostej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Obliczmy, jakie są odległości między parami punktów:

`|AB|=sqrt((-3-(-9))^2+(1-(-7))^2)=sqrt((-3+9)^2+(1+7)^2)=sqrt(6^2+8^2)=sqrt(36+64)=sqrt100=10`

`|BC|=sqrt((21-(-3))^2+(33-1)^2)=sqrt((21+3)^2+32^2)=sqrt(24^2+1024)=sqrt(576+1024)=sqrt1600=40`

`|AC|=sqrt((21-(-9))^2+(33-(-7))^2)=sqrt((21+9)^2+(33+7)^2)=sqrt(30^2+40^2)=sqrt(900+1600)=sqrt2500=50`

 

Teraz wystarczy zauważyć, że odległość, że odległość między punktami A i C równa jest sumie odległości między punktami A i B oraz B i C, zatem punkty A, B, C muszą leżeć na jednej prostej.  

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie