Matematyka

Sprawdź, czy kąty alfa i beta w trójkącie pokazanym 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Kąty alfa i beta są kątami przyległymi - suma ich miar wynosi 180 stopni. Jeśli ich miary miałyby być równe, to każdy z nich musiałby być kątem prostym (bo 180:2=90 stopni). Zatem musimy sprawdzić (korzystając z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa), czy trójkąt o bokach 80, 30, 89 jets trójkątem prostokątnym . 

 

`80^2+30^2#=^?89^2`

`6400+900#=^?7921\ \ \ \ nie`

 

Odpowiedź:

Te kąty mają różne miary. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie