Matematyka

Policzmy to razem 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Ile cyfr w zapisie dziesiętnym ma wartość podanego wyrażenia 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`5^7*2^7=(5*2)^7=10^7\ \ \ -\ \ \ "8 cyfr"`

Siódma potęga dziesiatki składa się z jedynki i siedmiu zer, czyli z ośmiu cyfr. 

Ogólnie, n-ta potęga dziesiątki składa się z n zer i jedynki, czyli razem z n+1 cyfr. 

 

 

`b)`

`4^10*25^10=(4*25)^10=100^10=(10^2)^10=10^(2*10)=10^20\ \ \ -\ \ \ "21 cyfr"`

 

 

`c)`

`(6^12:3^12)*5^12=(6:3)^12*5^12=2^12*5^12=(2*5)^12=10^12\ \ \ -\ \ \ "13 cyfr"`

 

 

`d)`

`25^5*4^6=25^5*4^5*4=(25*4)^5*4=100^5*4=(10^2)^5*4=10^10*4\ \ \ -\ \ \ "11 cyfr"`

Dziesiąta potęga dziesiątki składa się z jedynki i dziesięciu zer, jeśli pomnożymy wynik przez 4, to otrzymamy czwórkę i dziesięć zer, czyli ta liczba także będzie się składać z 11 cyfr. 

 

 

`e)\ 125^9*8^11=125^9*8^9*8^2=(125*8)^9*8^2=1000^9*64=(10^3)^9*64=10^27*64\ \ \ -\ \ \ "29 cyfr"`

Dwudziesta siódma potęga dziesiątki to jedynka i 27 zer, po pomnożeniu przez 64 dostaniemy 64 (dwie cyfry) i 27 zer, czyli razem 29 cyfr.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie