Matematyka

Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Najpierw zamienimy jednostki tak, aby wszystkie wymiary były wyrażone w centymetrach: 

`a=4*10^-6\ m=4*10^-6*100\ cm=4*10^-6*10^2\ cm=4*10^(-6+2)\ cm=4*10^-4\ cm`

`c=3*10^-3\ mm=3*10^-3*0,1\ cm=3*10^-3*10^-1\ cm=3*10^(-3+(-1))\ cm=3*10^-4\ cm`

 

 

Prostopadłościan o wymiarach a, b, c ma po dwie ściany każdego rodzaju (2 ściany o wymiarach a, b, 2 ściany o wymiarach b, c i 2 ściany o wymiarach a, c)

Obliczamy pole tego prostopadłościanu: 

`P=2*4*10^-4*5*10^-4+2*5*10^-4*3*10^-4+2*4*10^-4*3*10^-4=`

`\ \ \ =2*4*5*10^(-4+(-4))+2*5*3*10^(-4+(-4))+2*4*3*10^(-4+(-4))=`

`\ \ \ =40*10^-8+30*10^-8+24*10^-8=4*10*10^-8+3*10*10^-8+2,4*10*10^-8=`

`\ \ \ =(4+3+2,4)*10^-7=9,4*10^-7\ cm^2`

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie