Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Kąt ostry między bokami... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

 

`alpha=45^o`

`h=3`

Wiemy, że w trójkącie wyznaczonym przez boki oraz wysokość drugi kąt jest prosty, jego miara ma ma `90^o` a suma miar wszystkich trzech kątów w powstałym trójkącie wynosi `180^o` , stąd miara trzeciego kąta wynosi `45^o` czyli `alpha` 

Obliczmy teraz długość boku, wiedząc że stanowi on przeciwprostokątną w naszym trójkącie, możemy skorzystać ze wzoru:

`a=hsqrt2` 

`a=3sqrt2`

`P=a*h`

`P=3sqrt2*3` 

`P=9sqrt2cm^2`