Matematyka

Ustal, ile rozwiązań ma równanie 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ (6-x)/2=-0,5x\ \ \ |*2`

`\ \ \ 6-x=-x\ \ \ |+x`

`\ \ \ 6=0`

równanie jest sprzeczne (nie ma rozwiązań)

 

`b)\ 5x-3(x+1)=2x-3`

`\ \ \ 5x-3x-3=2x-3`

`\ \ \ 2x-3=2x-3\ \ \ |-2x+3`

`\ \ \ 0=0`

równanie tożsamościowe (spełnia je każda liczba, czyli ma nieskończenie wiele rozwiąząń)

 

`c)\ (15x-12)/6=2x\ \ \ |*6`

`\ \ \ 15x-12=12x\ \ \ |-12x`

`\ \ \ 3x-12=0\ \ \ |+12`

`\ \ \ 3x=12\ \ \ |:3`

`\ \ \x=4`

równanie ma jedno rozwiązanie

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie