Matematyka

Autorzy:Janowicz Jerzy

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wykonaj działania, posługując się wzorami skróconego mnożenia. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj działania, posługując się wzorami skróconego mnożenia.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

Wzory skróconego mnożenia: 

`(square+Delta)^2=` `square^2+2*square*Delta+Delta^2` 

`(square-Delta)^2=square^2-2*square*Delta+Delta^2` 

`(square-Delta)*(square+Delta)=square^2-Delta^2` 

 

 

`a)\ (2+m)^2=2^2+2*2*m+m^2=` `4+4m+m^2` 

`b)\ (6x+4)^2=(6x)^2+2*6x*4+4^2=` `36x^2+48x+16` 

`c)\ (3x+4y)^2=(3x)^2+2*3x*4y+(4y)^2=` `9x^2+24xy+16y^2` 

`d)\ (t-8)^2=t^2-2*t*8+8^2=` `t^2-16t+64` 

`e)\ (3p-6)^2=(3p)^2-2*3p*6+6^2=` `9p^2-36p+36` 

`f)\ (10k-3l)^2=` `(10k)^2-2*10k*3l+(3l)^2=` `100k^2-60kl+9l^2` 

`g)\ (z+4)(z-4)=z^2-4^2=z^2-16` 

`h)\ (3k+2)(3k-2)=(3k)^2-2^2=9k^2-4` 

`i)\ (5m-3t)(5m+3t)=(5m)^2-(3t)^2=25m^2-9t^2`    ``