Matematyka

Wewnątrz prostokąta ABCD obrano punkt E 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`P_(DeltaAED)=13*strike12^6*1/strike2^1=` `13*6=78\ cm^2` 

`P_(DeltaBEC)=12*(16-13)*1/2=` `strike12^6*3*1/strike2^1=` `18\ cm^2` 

`P_(DeltaAED)+P_(DeltaBEC)=78\ cm^2+18\ cm^2=` `96\ cm^2` 

 

 

`P_(DeltaABE)=strike16^8*7*1/strike2^1=` `8*7=56\ cm^2` 

`P_(DeltaCDE)=`  `16*(12-7)*1/2=strike16^8*5*1/strike2^1=` `8*5=40\ cm^2` 

`P_(DeltaABE)+P_(DeltaCDE)=56\ cm^2+40\ cm^2=96\ cm^2`    ` ` 

Odpowiedź:

Suma pól trójkątów AED i BEC jest równa sumie pól trójkątów ABE i CDE. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie