Matematyka

Ile gramów wody należy dodać do 500 gramów 75-procentowego wodnego roztworu etanolu 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Ile gramów wody należy dodać do 500 gramów 75-procentowego wodnego roztworu etanolu

67
 Zadanie

68
 Zadanie

69
 Zadanie
70
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Roztwór 75%

masa roztworu: `500\ g`

masa substancji rozpuszczonej: `75%*500\ g=0,75*500\ g=375\ g` 

 

Roztwór 45%

masa roztworu: `(500+x)\ g` 

masa substancji rozpuszczonej: `375\ g` 

 

`375/(500+x)=45/100`

`375/(500+x)=9/20`

`20*375=9*(500+x)`

`7500=4500+9x`

`9x=7500-4500=3000`

`x=3000/9=1000/3~~333,33\ g`

 

 

   

Odpowiedź:Należy dolać około 333,33 g wody.
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4848

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie