Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

Zasoby światowe ropy naftowej ocenia się na 140 mld ton. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Zasoby światowe ropy naftowej ocenia się na 140 mld ton.

22
 Zadanie

23
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

`a)\ 19%+56%=75%` 

`b)` `56%:24%=56:24>48:24=2` 

`c)\ 19%*140\ mld=0,19*140\ mld=(0,20-0,01)*140\ mld=` 
       `=28\ mld-1,4\ mld=26,6 \ mld` 

`d)\ 24%-1%=23%` 

        `23%*140\ mld=0,23*140\ mld=32,2\ mld` 

`e)\ 56%*35%=0,56*0,35=0,196=19,6%` 

`f)\ 56%*18%*140\ mld=` `0,56*0,18*140\ mld=14,112\ mld` 

Odpowiedź:

a) Zasoby Oceanii, Afryki i Azji (włączając Bliski Wschód) stanowią 75% światowych zasobów ropy naftowej. 

b) Jest to prawda. 

c) W zasobach Oceanii, Afryki i Azji (bez Bliskiego Wschodu) znajduje się 26,6 mld ton ropy naftowej. 

d) Europejskie zasoby ropy naftowej są o 32,2 mld ton mniejsze niż zasoby ropy naftowej w Ameryce. 

e) W Arabii Saudyjskiej znajduje się 19,6% światowych zasobów ropy naftowej. 

f) W zasobach Iranu znajduje się 14,112 mld ton ropy naftowej. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8416

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie