Matematyka

a) Zamień na milimetry sześcienne: 3 dm³, 0,03 cm³ 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

a) Zamień na milimetry sześcienne: 3 dm³, 0,03 cm³

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)\ 3\ dm^3=3*10\ cm*10\ cm*10\ cm=3000\ cm^3=3000*10\ mm*10\ mm*10\ mm=3\ 000\ 000\ mm^3` 
       `0,03\ cm^3=0,03*10\ mm*10\ mm*10\ mm=30\ mm^3` 

       `0,27\ cm^3=0,27*10\ mm*10\ mm*10\ mm=270\ mm^3` 

        `53\ cm^3=53*10\ mm*10\ mm*10\ mm=53\ 000\ mm^3`  
        `0,03\ l=0,03\ dm^3=0,03*10\ cm*10\ cm*10\ cm=30\ cm^3=30*10\ mm*10\ mm*10\ mm=30\ 000\ mm^3` `b)\ 8\ mm^3=8*0,1\ cm*0,1\ cm*0,1\ cm=0,008\ cm^3` 
      `253\ mm^3=253*0,1\ cm*0,1\ cm*0,1\ cm=0,253\ cm^3` 
      `0,2\ l=0,2\ dm^3=0,2*10\ cm*10\ cm*10\ cm=200\ cm^3` 
      `1,52\ dm^3=1,52*10\ cm*10\ cm*10\ cm=1520\ cm^3` 
      `12\ l=12\ dm^3=12*10\ cm*10\ cm*10\ cm=12\ 000\ cm^3` `c)\ 25\ dm^3=25\ l` 
      `53\ mm^3=53*0,01\ dm*0,01\ dm*0,01\ dm=0,000053\ dm^3=0,000053\ l` 
      `2,8\ cm^3=2,8*0,1\ dm*0,1\ dm*0,1\ dm=0,0028\ dm^3=0,0028\ l` 

       `0,2\ m^3=0,2*10\ dm*10\ dm*10\ dm=200\ dm^3=200\ l` 
       `3\ mm^3=3*0,01\ dm*0,01\ dm*0,01\ dm=0,000003\ dm^3=0,000003\ l` 
       

 

`d)\ 5\ l=5\ dm^3` 
       `350\ ml=0,350\ l=0,35\ l=0,35\ dm^3` 
       `250\ cm^3=250*0,1\ dm*0,1\ dm*0,1\ dm=0,250\ dm^3=0,25\ dm^3` 

       `0,24\ cm^3=0,24*0,1\ dm*0,1\ dm*0,1\ dm=0,00024\ dm^3` 

        `0,0005\ km^3=0,0005*1000\ m*1000\ m*1000\ m=500\ 000\ m^3500\ 000*10\ dm*10\ dm*10\ dm=500\ 000\ 000\ dm^3`     
      

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

2275

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie