Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

Gdynia otrzymała prawa miejskie 570 lat później od Kazimierza Dolnego. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Gdynia otrzymała prawa miejskie 570 lat później od Kazimierza Dolnego.

82
 Zadanie
83
 Zadanie
84
 Zadanie
85
 Zadanie
86
 Zadanie
87
 Zadanie
88
 Zadanie

89
 Zadanie

90
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

`x` - ilość lat, od których Gdynia posiada prawa miejskie (w 1956)

`20x` - ilość lat, od których Kazimierz posiada prawa miejskie (w 1956)

 

Gdynia otrzymała prawa miejskie 570 lat później niż Kazimierz, czyli ilość lat, od których Gdynia posiada te prawa jest o 570 lat mniejsza niż ilość lat, od których prawa te posiada Kazimierz. 

 

`x+570=20x\ \ |-x`

`570=19x\ \ \ |:19`

`x=30` 

 

Skoro w 1956 roku Gdynia posiadała prawa miejskie od 30 lat, to znaczy, że otrzmała je w roku 

`1956-30=1926`

 

Wiemy, że Kazimierz otrzymał prawa miejskie 570 lat wcześniej niż Gdynia, czyli w roku

`1926-570=1926-500-70=1426-70=1426-20-50=1406-50=1356`

 

Odp: Kazimierz Dolny otrzymał prawa miejskie w 1356 roku, a Gdynia w 1926 roku. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

17-10-2017
dzięki!!!
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8457

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie