Matematyka

Uzupełnij zdania. Trapezami są figur A, C, (...) 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Uzupełnij zdania. Trapezami są figur A, C, (...)

1
 Zadanie

2
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Trapez to czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych. 

Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. 

Romb to równoległobok, który ma wszystkie boki równe 

Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. 

Kwadrat to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równe. 

Deltoid to czworokąt, którego jedna przekątna leży na jego osi symetrii (można go "złożyć" na pół i połowy pokryją się)

 

Trapezami są figury: A, C, D, G, K, E, F, H, J. 

Równoległobokami są figury A, C, D, G, F, J. 

Rombami są figury: A, C, F. 

Prostokątami są figury:A, F, J.

Kwadratami są figury A i F. 

Deltoidami są czworokąty A, F, C, I

DYSKUSJA
user profile image
Gość

03-11-2017
Dzięki
Informacje
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8256

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie