Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka wokół nas 2, Zbiór zadań

Obliczamy miarę kąta CBO:

Rysujemy promień OC, trójkąt AOC jest równoramienny (ramionami są promienie okręgu), natomiat trójkąt OCB jest prostokątny (prosta BC jest styczną do okręgu, a promień OC poprowadzony do punktu styczności C tworzy z prostą BC kąt prosty).

Komentarze