Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

I

`|-|- 2,25|:|-0,25||*(-3,2)`

Wartość bewzględna z liczby ujemnej jest dodatnia, zatem cała pierwsza część wyrażenia objęta wartością bewzględną będzie dodatnia. Mnożymy ją przez liczbę ujemną -3,2- mnożąc liczbę dodatnią przez ujemną mamy liczbę ujemną. 

FAŁSZ

 

II.

PRAWDA

By zbadać odległość na osi odejmujemy od większej wartości wartość mniejszą, wszystko pod wartością bezwględną

 

III

Rozwiązując równania z wartością bewzględną pomijamy ją rozpatrzając dwa przypadki 

`|2x|=4`

`2x=4 \ i\ 2x=(-4) \ \ \ \ \ \ \ \ \ :2` 

`x=2 \ i \ x=(-2)`

``PRAWDA

 

IV

`a= |-12|*|-0,25|= 12* 0,25= 3`

`b= -|1/3|*|-9|= -|1/3|*9=-3`

Odległość od zera= wartość bezwzględna

`|3|=3`

`|-3|=3`

PRAWDA