Matematyka

Pole zaginanego trapezu na rysunku 4 jest o 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Kartka ma bok długości 12 cm. Jej pole to:
`P_("kartki")=(12cm)^2=144cm^2` 


Pole trapezu wynosi:
`P_("trapezu")=7.875cm^2` 


Różnica między polem kartki a polem trapezu wynosi:
`P_("kartki")-P_("trapezu")=144cm^2-7,875cm^2=136,125cm^2` 


Pole trapezu jest o 136,125 cm² mniejsze od pola kartki. 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 5. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, M. Pająk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie