Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Uzupełnij tabelę.

 

La concordanza dei tempi
So che Gianni Ho saputo / Sapevo che Gianni...

oggi lavora / sta lavorando.

(dziś pracuje)

oggi avrebbe lavorato.

(dziś miał pracować.)

domani lavorerà.

Komentarze