Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Uzupełnij tabelę.

 

Rimproverare

Non dovevi dire niente...

(Miałeś nic nie mówić...)

Ma come ti è venuto in mente?

(Jak ci to przyszło do głowy?)

Hai fatto molto male!

Komentarze