Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Как раз (Kak raz) 3, Zeszyt ćwiczeń

(Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim, które nie są zwrotne w języku polskim, zaznaczone są podkreśleniem)

(Czasowniki, które nie są zwrotne zwrotne w języku rosyjskim, a są zwrotne w języku polskim, zaznaczone są pogrubieniem)

 

 

1.

Даник - футболист, он тренируется каждый день.

Danik to piłkarz, trenuje codziennie. 

Komentarze