Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 3, Zeszyt ćwiczeń

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawiona jest przykładowo uzupełniona tabelka. Każdy uczeń może dopasować do niej wynalazki w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz swoją wypowiedź pisemną)

 

 

Без них нельзя обойтись

Bez niech nie sposób się obejść

Они создают комфорт и удобство, но их можно заменить

Dają komfort i wygodę, ale można je czymś zamienić

Их могло бы не быть, можно без них обойтись

Mogło by ich nie być, można się bez nich obejść

мобильный телефон

telefon komórkowy

Komentarze