Klasa
I liceum
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 3. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Wskazówka:

Korzystaj ze słownictwa znajdującego się we wstępie do rozdziału, na stronie 61 w podręczniku !!!

 

 

Przykładowe rozwiązanie:

(Poniżej przedstawione jest przykładowe dokończenie list urządzeń technicznych. Każdy uczeń może uzupełnić je w inny sposób. Poniższe rozwiązanie traktuj jako wzór, na podstawie którego stworzysz swoją wypowiedź pisemną)

 

 

В здании, в котором я живу, находятся следующие технические устройства: лифт, охранная сигнализация и солнечные батареи.

W budynku, w którym mieszkam, znajdują się następujące urządzenia techniczne: winda, alarm i baterie słoneczne. 

Komentarze