Klasa
I liceum
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Беседа (Beseda) 1. Reforma 2019, Podręcznik
  • 9

    Zadanie

  • 10

    Zadanie

(Polecenie 1)

"wyjaśnijcie z pomocą nauczyciela znaczenie nowych wyrazów" ---> Indywidualnie!

 


 

(Polecenie 2)

"odszukajcie w tekście wyrazy i zwroty oznaczające (...)"

 

 

Слова и обороты, называющие занятия в разное время дня (Wyrazy i zwroty oznaczające czynności wykonywane w ciągu dnia):

 

вставать ранним утром ---> wstawać wczesnym rankiem 

Komentarze