Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Вот и мы (Wot i my) 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Wskazówka: 

Korzystaj z notatki gramatycznej na temat krótkich form przymiotników na stronie 23 w podręczniku !!!

 

 

Rozwiązanie (Przykładowe rozwiązanie - do każdego ze zdań może pasować inny przymiotnik):

 

1.

Я хочу обменять это пальто, потому что оно мне мало. --->

Chcę wymienić ten płaszcz , ponieważ jest na mnie za mały.

Komentarze