Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7. Nauka o języku cz. 2, Zeszyt ćwiczeń

Wyrazem podstawowym każdego z wyrazów pochodnych zapisanych w nawiasach jest "chodzić".

Komentarze