Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7. Nauka o języku cz. 2, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga! Przyrostki bądź przedrostki zostały podkreślone.

Wyrazy z formantem zerowym, kolejno:

Komentarze