Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Deutschtour FIT 8, Zeszyt ćwiczeń

Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein tworzą czasowniki wyrażające ruch i przemieszczenie (np. fahren - jechać, gehen - iść, chodzić), czasowniki określające zmianę stanu (aufstehen - wstawać, einschlafen - zasypiać), wyrażające zajście, wydarzenie (passieren - dziać się), a także wyjątki: bleiben - zostawać, sein - być, werden - stawać się, zostawać.1. Die Kinder sind / haben Fußball gespielt. - Dzieci grały w piłkę nożną. 

Komentarze