Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Deutschtour FIT 8, Zeszyt ćwiczeń

Czas przeszły Perfekt składa się z odmienionego czasownika posiłkowego haben / sein w miejscu orzeczenia oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) na końcu zdania. 

 


 

1. Wir haben in Deutschland gewohnt. - Mieszkaliśmy w Niemczech.

Komentarze