Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt plus 3b, Podręcznik

nicht leicht, nicht einfach, kompliziert - schwer 
niełatwy, nieprosty, skomplikowany - trudny 

Ratschläge - Tipps
rady - wskazówki

jemandem raten - Tipps geben
radzić komuś - udzielać wskazówek

an deiner Stelle - wenn ich du wäre
na twoim miejscu - gdybym był(a) tobą 

ganz bestimmt, unbedingt - auf jeden Fall
z całą pewnością, koniecznie - w każdym razie, na pewno 

mutlos sein - den Kopf hängen lassen
być przygnębionym - zwiesić głowę

sich für jemanden interessieren, jemanden attraktiv finden - hinter jemand anderem her sein
interesować się kimś, uważać kogoś za atrakcyjnego - mieć kogoś innego 

Komentarze