Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1, Podręcznik

Herr Schröder

  • energisch - energiczny
  • ist Musiker - jest muzykiem  

Komentarze