Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1, Podręcznik

a)

Ulli fotografiert nicht. - Ulli nie fotografuje.

Komentarze