Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Schritte international Neu 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

a) Fahren Sie die dritte Straße rechts. - Proszę skręcić w trzecią ulicę w prawo.

Komentarze