Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Schritte international Neu 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Narysuj drogę zgodnie z poniższymi tekstami:

a) Post - poczta

Gehen Sie dort an der Ampel nach rechts, dann die zweite Straße links und circa hundert Meter geradeaus. Die Post ist links. - Na światłach proszę skręcić w prawo, następnie skręcić w drugą ulicę w lewo i iść prosto przez około sto metrów. Poczta jest po lewej stronie.

Komentarze