Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
#trends 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Ist das ein Kuli? (A) - Czy to jest długopis? 
Po czasowniku sein stosuje się mianownik. Rodzajnik nieokreślony w mianowniku dla rzeczowników rodzaju męskiego (der Kuli) to ein

Komentarze