Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
#trends 1, Zeszyt ćwiczeń

1. Findest du Erdkunde auch doof? - Ty też uważasz, że geografia jest głupia?

A. Ja, ich finde Erdkunde blöd. - Tak, uważam, że geografia jest głupia. 
B. Ja, ich finde Erdkunde interessant. - Tak, uważam, że geografia jest ciekawa. 

Komentarze