Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Brauchst du die Europakarte für die Erdkundepräsentation? 
Potrzebujesz mapy Europy na prezentację z geografii? 

2. Ich brauche die Adresse von Elena Sommer.
Potrzebuję adresu Eleny Sommer. 

Komentarze