Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. 
- Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Cafeteria? (Przepraszam, gdzie jest kawiarenka?) 
- Im Erdgeschoss. (Na parterze.) 

Komentarze