Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Die Person versteht mich sehr gut. - Ta osoba bardzo dobrze mnie rozumie. 
c. Sie ist meine beste Freundin. - Jest moją najlepszą przyjaciółką. 

Komentarze