Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Perfekt 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Meine Schwester hilft mir oft. Sie ist hilfsbereit
Moja siostra często mi pomaga. Jest pomocna. 
ungerecht - niesprawiedliwa 

Komentarze